Slijk-Ewijk en Loenen

Dorpsraad Slijk-Ewijk

Welkom op de site van Slijk-Ewijk en Loenen

Welkom op de website van de Dorpsraad Slijk-Ewijk/Loenen. Deze site is bedoeld om informatie te bieden over lopende projecten in en rond Slijk-Ewijk. Als dorpsbewoner nodigen we u graag uit om mee te praten over de ontwikkelingen in dit gebied.
Slijk-Ewijk houdt als klein dorp al jaren stand tegen grote veranderingen zoals Park 15, de energiecorridor/A15 en de komende dijkverzwaring. Verschillende bewoners zetten zich actief in om ons dorp een leefbaar en toekomstbestendig dorp te houden voor iedereen. Daarnaast zijn er een flink aantal verenigingen actief, zoals CV de Waalkanters, ONA, of de Historische Kring, waarin bewoners elkaar weten te vinden. Ook Dorpshuis Beatrix zal, onder nieuw beheer, hopelijk opnieuw een belangrijke sociale functie gaan vervullen.

De Dorpsraad komt maandelijks bijeen om te bespreken wat er in en rond Slijk-Ewijk & Loenen speelt. Denk aan: voorzieningen en bereikbaarheid, verkeersveiligheid, woningbouw, maar ook bijvoorbeeld gebruik van de openbare ruimte zoals het speelveld aan de Paulstraat. De gemeente Overbetuwe zit regelmatig als gesprekspartner aan tafel, om waar nodig initiatieven op te pakken en een brug te kunnen slaan met bewoners. Daarnaast kunnen, op uitnodiging, bewoners of andere belanghebbenden deelnemen aan het gesprek. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden in Dorpsgeluiden.
Twee keer per jaar proberen we een bewonersbijeenkomst te organiseren waarbij iedereen welkom is. Tijdens deze avonden worden bewoners bijgepraat over de stand van zaken en kunnen gezamenlijke acties worden opgezet en/of besluiten worden genomen.Projecten

Doelstellingen en leden dorpsraad

De doelstelling van de Dorpsraad is om verschillende maatschappelijke belangen bij elkaar te brengen, door initiatieven aan elkaar te knopen en bewoners te faciliteren bij het uitvoeren van verschillende kleine en grotere projecten in het dorp. Als stichting heeft de Dorpsraad geen ‘eigen’ mening. Ook heeft de dorpsraad geen mandaat om namens de bewoners te spreken: ze representeert de bewoners niet. Waar mogelijk nodigen we iedere bewoner van Slijk-Ewijk & Loenen juist nadrukkelijk uit om mee te praten, initiatieven aan te dragen en zijn/haar idee te laten horen. Op deze manier blijft het dorp van ons allemaal.

De volgende mensen zitten in de Dorpsraad Slijk-Ewijk & Loenen:

Dorpsraadsleden

Joost Lindner

Voorzitter

Joost woont aan de Waaldijk en speelt al jaren met veel plezier volleybal bij ONA. Joost zet zich in voor een duurzaam Slijk-Ewijk en is één van de kartrekkers van ‘Burgers geven Energie’

Mariëtte Hebinck

Secretaris en penningmeester

Mariëtte woont sinds 2003 in Slijk-Ewijk. Ze is in 2018 lid geworden van de Dorpsraad. Daarnaast is ze sinds 2008 voorzitter van de redactie van Dorpsgeluiden. Als inwoner van de Dorpsstraat maakt Mariëtte zich hard voor veilig verkeer. 

Bert Rensen

Communicatie en fysieke buitenruimte

Bert woont in de Paulstraat. Hij is sinds 2021 lid van de Dorpsraad. Hij zet zich vooral in voor een zo goed mogelijke communicatie met de bewoners. Zijn drijfveer is om Slijk-Ewijk nog mooier en leefbaarder te maken.

Jos van Doorn

Kern

Jos is al jarenlang actief lid van de Dorpsraad. Hij heeft zijn atelier naast zijn woonhuis aan de Dorpsstraat en is nauw betrokken bij verschillende initiatieven en plannen met betrekking tot de kern van het dorp.Zeno van Doorn

Wonen

Zeno is in Slijk-Ewijk opgegroeid en woont sinds kort op zichzelf in Nijmegen. Als jonge starter op de woningmarkt is Zeno geïnteresseerd in de ontwikkelingen in en rond Slijk-Ewijk op het gebied van wonen; óók voor ouderen.


Miriam Wijbenga

Jeugd en senioren

Miriam is in 2018 in Slijk-Ewijk komen wonen, aan de Waaldijk. Ze schrijft stukken voor de Dorpsraad en neemt samen met Joost deel aan de projectgroep Toekomstplan. Miriam zet zich graag in voor de samenhang van het dorp, denk aan (behoud van) voorzieningen, mantelzorg of een burenklus.