Slijk-Ewijk en Loenen

Dorpsraad Slijk-Ewijk

Toekomstplan

Toekomstplan

De Dorpsraad heeft in 2020 een subsidie weten te krijgen van de Provincie (de zogenaamde ‘Dorpendeal’), om samen met de gemeente Overbetuwe, Vzier en Spectrum de wensen en ideeën van bewoners op te halen en deze in te passen in een gezamenlijke visie: het Toekomstplan Slijk-Ewijk. Eind juli 2021 moeten de verschillende projecten in en rond Slijk-Ewijk voor de komende 10 jaar als concrete deelplannen worden omschreven (fase I), om ze mee te kunnen nemen in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente (2021-2030). Dit nieuwe bestemmingsplan schept namelijk de kaders voor toekomstige mogelijkheden voor ons dorp, waarbinnen de (ruimtelijke) ontwikkelingen en initiatieven plaats moeten vinden.


De deelplannen uit het Toekomstplan worden na de zomer verder uitgewerkt (fase II), waarbij we, ondersteund door Spectrum en Vzier, zoveel mogelijk zullen proberen te komen tot heldere afspraken over uitvoering en verantwoordelijkheid met en tussen bewoners, gemeente, bedrijven en provincie. 

In de Dorpendeal werken dorpsraad, gemeente en provincie samen om op vele terreinen een leefbaarder en fijner Slijk-Ewijk vorm te geven. Op deze pagina vind je ook de Plankaart waarin de projecten op een rij staan.

Samenwerking
gemeente Overbetuwe

Vzier

Interessante links


Vzier